Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn jimmorrison

New Serie Video storytelling about Jim Morrison the Doors.

Hình ảnh
Jim Morrison The Doors.
Episode 1 : reading post on Journal of Yousaytoo community.


Episode 2 : Jim Morrison Live & Movie :Most shocking moments